Başka Bir Hayat Mümkün.

TUTDER, bu ülkeye gönülden bağlı; devletine karşı her türlü sorumluluklarını yerine getiren; istihdam sağlayan; vergisini gününde ödeyen; hiçbir teşvik, engel, kota veya ayrıcalık talep etmeyen; hatta vergisini önden ödeyen, devlet adına tahsildarlık yapan üyelerden oluşmaktadır.
İlk kampanyamızda “Bir yanından biz tuttuk bir yanından siz tutun” demiştik. Şimdi artık “Başka Bir Hayat Mümkün” / “Yeni Bir Hayat Mümkün” / “Farklı Bir Hayat Mümkün”demenin zamanıdır.

Yıllardır süregelen “halktan topla - kamuya aktar” denkleminin yanlış ve eksik yanlarını tamamlamalıyız. Denklem: “Halktan adil oranda topla-Halka adil olarak geri ver” şeklinde olmalı.

Bu ilke etrafında şekillenen kampanyamızın amacı nettir: Tüketiciyi yani halkı kamunun ve ekonominin finansmanı konusunda bilgilendirmek; bu haksız adil olmayan vergi sistemiyle ilgili farkındalık yaratmak; her alanda değişimin mümkün ve bizim elimizde olduğunu göstermek; daha adil bir düzene varabilmek için sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesini sağlayarak bir Toplumsal Dayanışma Platformu oluşturmaktır.

Biz bu kampanya ile daha büyük ateşlerin yanmasına vesile olacak bir kıvılcım yaratmak istiyoruz.
Bilgilendirme, farkındalık yaratma süreci sonunda varmak istediğimiz hedeflerimiz şunlardır:

1) Devlet 6 aylığına Gıda ve Temizlik Ürünlerinden İthalatta aldığı KDV, Stopaj ve Fiyat İstikrar Fonundan vazgeçmeli;

2) Temel Gıda Ürünleri üzerindeki ithalat yasakları kaldırılarak piyasa ucuzlatılmalı

3) Bu fon ve vergileri önden devlete ödeyerek daha sonra halktan devlet adına toplayan firmalar kendi ürünlerinde satış noktalarıyla da anlaşarak ek indirimler uygulamalı;

4) Satış noktalarının -marketlerin- kampanya dahil olmasını teşvik ederek onların da kampanya süresince indirimler uygulamalarını sağlamak;

Bugün başlattığımız yeni kampanyamızla Toplumsal Dayanışma Platformu oluşturmak istiyoruz. STK’lar, Sendikalar, Oda’lar, Birlikler, Medya kuruluşları ve duyarlı bireyler sizlere açık çağrımız vardır:
Gelin destek verin. Yoksulluğun önüne geçebilmek; gittikçe artan toplumsal gerilimlerin önünü alabilmek ; ihtiyaçlı insanlarımızın yanında durabilmek; kendi kendimize yeterli olabilme becerimizin varlığını gösterebilmek için bu projeyi destekleyin.

Ülkemiz neredeyse bir felakete doğru sürüklenmektedir.

Vatandaşlarımızın alım gücünü desteklemeli, pazarı ucuzlatmalı, dıştan kaynak getiren sektörlerin önünü açmalı ve buna bağlı olarak yanı başımızda duran Güney Kıbrıs’ta yaşayan insanların ülkemize daha rahat ve daha yoğun olarak gelmelerinin önünü açmalıyız. Piyasaya para en kolay ve en ucuz olarak güneyden sağlanabilir. Bunun için ne turizm fuarlarına katılmak için masraf ne de yurt dışından tanıtım için para harcayarak sanatçı getirmeye ihtiyaç vardır. Geçişleri kolaylaştırın kapıları çoğaltın.

Devlet soyut bir kavram değildir. Yasaları ile var olan bir organizmadır. Bu yasalar da gökten zembille inmemişler, Meclisimizde hazırlanmışlardır. Devlete sahip çıkın diyen siyasetçi sayısı da az değildir. Şimdi bir denklemi daha doğru yazalım Devlet halkına sahip çıkmalı ki halk da zamanı geldiğinde Devletine sahip çıksın. Birlikte Sorumluyuz, Birlikte Başarabiliriz. Başka Bir Hayat, Farklı Bir Hayat, Yeni Bir Hayat Mümkündür”


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tutderorg/public_html/baskabirhayatmumkun/footer.php on line 63