TUTDER'den Başbakana Yazı

TUTDER'den Başbakana Yazı
  • Basın Açıklaması
  • 05/02/2021
Sayın Başbakan,
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığının uygulanmasına karar verdiği ve 04/02/2021 tarihinde Bakanlar Kurulu sonrasında açıklanan ek tedbirlerin önemli bir bölümünün bulaşın önlenmesinde gerekli olduğu konusunda sizinle ne kadar hemfikir olsak da, karar içerisinde bulunan bazı maddelerin yaratacağı, sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Tedarik zinciri birbirine kopmaz bir şekilde bağlı bir dizi çalışmayı içermektedir. İthal gıda tedariğinde çalışan bizler için süreç, yurtdışındaki ihracatçının satın aldığımız ürünleri TIR’lara yüklemesiyle başlayıp, ürünlerin Lefke’den Karpaz’a en küçük marketlere kadar ulaştırılmasını, marketlerdeki rafların düzenlenmesini de içermektedir.

Sayın Başbakan geçtiğimiz yıl yaşadığımız kapanma döneminde market ürünlerinde eksilme olmaması, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi bu tedarik zincirinin kırılmamasıyla doğrudan ilişkiliydi.

Ancak dün alınan kararlar arasında 2. Madde altında bulunan “Açık sektörlerin tedarikçileri, 17:00-20:00 saatleri hizmet vereceklerdir. Pazar günleri ise hizmet verilmeyecektir” maddesi bu tedarik zincirinin kırılmasına ve bunun sonucunda bir çok istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Öncelikle şunu açıkça belirtelim: Bir arabanın depodan doldurulup, dağıtım yapılacak marketleri dolaşıp geri gelmesi için 10 saatlik bir süreye ihtiyaç vardır. Tedarikçilerin ellerindeki dağıtım araç ve çalışan sayıları ile bunun altında bir sürede bu işin yapılması mümkün değildir.

3 saatlik bir sürede yapılması istenen bu işin olamayacağı bu kadar açık ve nettir. Üstelik bu 3 saatlik süre içerisinde marketler sadece biz gıda ithalatçılarının dağıtımcılarını değil, sebzecileri ve ekmekçileri de kabul etmek zorunda kalacaklarından ortaya çıkacak kalabalık ve kaos hiç de sağlıklı olmayacak sonuçlara da gebedir.

Sayın Başbakan,
Tedarik zincirinin kopması demek, halkımızın temel ihtiyaç ürünlerine ulaşamaması demektir. Bunun hem sağlık hem ekonomik hem de sosyal olarak kötü sonuçlar doğurduğunu bu süreçte tedarik zincirlerini koruyamayan diğer ülkelerde gördük. En kötü örneklerinde yağmaya kadar varan sonuçlar gözlemledik.

Tedarik zincirinin kopmasıyla beraber stokçuluğun da başlaması kaçınılmazdır. Stokçuluğun bir sonucu her zaman karaborsa ve pahalılık olmuştur.

İyi niyetle alındığından kuşku duymadığımız bu kararın, teknik olarak sonuçlarını Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyelerinin bilememesi çok normaldir.

Ancak geçtiğimiz kapanma dönemi başta olmak üzere bir yıl içerisinde edindiğimiz tecrübe, bizlere gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak tedarik zincirini koparmamanın mümkün olduğunu göstermektedir. Tedarik zinciri gerek sağlık, gerek ekonomik gerekse sosyal olarak yaşamsal öneme sahiptir. Bu göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir olgudur.

Sayın Başbakan,
Bu kararın revize edilerek tedarik zincirinin tüm sağlık önlemleri alınarak normal akışında devam etmesi sağlanmalıdır. Diğer türlü bizleri bekleyen bir kaos ortamı vardır.

Bu karara ek olarak dikkatinizi çekmek istediğimiz diğer bir potansiyel sorun kaynağı ise Bankalar ve bankacılık sektörü ile ilgilidir. Bankaların kapanması demek, biz ithalatçıların ürün temini için gerekli para transferlerini yapamamamız demektir. Bunun bir sonucu yine ürün temininde yaşanacak zorluk ve eksikliler olacaktır. Bu nedenle Bankacılıkta kurumsal işlemlerin sürebilmesi önem arz etmektedir

Ve bankalarla ilgili olarak dikkatinizi çekmek istediğimiz bir başka olgu ve potansiyel sorun kaynağı, marketlerin kasalarında birikecek nakit parayla ilgilidir. İşletmelerin bu paraları bankalarına günlük olarak yatırmaları gerekmektedir. Paranın bankacılık sistemine girmesi çok önemlidir.

Kararlarla ilgili olarak dikkatinizi çekmek istediğimiz bir başka önemli nokta ise Pazar günleri Kolorduya yapılan ekmek sevkiyatının duracak olmasıdır. Üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen bu sevkiyatın alınan kararlar doğrultusunda yapılması mümkün olmayacaktır.

Sayın Başbakan,
Dağıtım saatlerinin yeniden normale dönüştürülmesi, Derneğimize üye dağıtımcıların ilçeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve tedarikçi/dağıtımcı şirketlerin çalışanlarına verecekleri başlıklı ve mühürlü yazıların seyahat izni için geçerli olması acil olarak düzenlendiği takdirde, bizler gerekli sağlık önemlerini alarak tedarik zincirinin kırılmamasını sağlayabiliriz.

Bu kısa yazı içerisinde sizlere doğabilecek sorunları acil olarak iletmek ihtiyacı hissettik. Konu vahim bir soruna dönüşmeden yeni bir düzenlemeye geçilmesi için gerekli kararları alınmasını sağlamanızı saygılarımızla arz ederim.