Hakkımızda

2021 tarihinde hızlı tüketim ürünleri tedarik eden bir grup iş insanı bir araya gelerek, sektörün kronikleşmekte olan sorunlarının kökten çözümü için birlikte hareket etme kararı almışlardır.

Gıdadan temizlik malzemesine; tütün ürünlerinden alkollü içkiye; dondurmadan peynire kadar bir çok farklı ürünü ve dünya markalarını bünyelerinde barındıran şirketler, ülkemizde bir yanda adil rekabet koşullarının oluşturulması, diğer yanda ise devletin sürekliliği olmayan değişken ve çoğu kez öngörülemez ekonomi politikalarının ekonomik akla uygun olarak sürdürülebilir bir zemine çekilebilmesi için çalışmalar yapmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’ni kurmuşlardır.

Kurucu işletmelerin ortak paydaları arasında, sürdürülebilir politikalara sadece ekonomik alanda ihtiyaç olmadığına dair inanç da yatmaktadır.
Kurucu şirketleri birleştiren ortak değerler arasında; güvenilir olmak, çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutmak, dürüstlük, toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve Devlete karşı mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi önceliklidir. Dernek ayni değerleri içselleştiren ve hızlı tüketim ürünleri tedarikçisi olan diğer işletmelerin üyeliğine açıkır. Halkın menfaatleri doğrultusunda ithalat rejiminde yapılacak düzenlenmelere katkı koymak, mukayeseli avantajlarımızı barındıran, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek yerli üretimi desteklemek, Derneğin önemli hedefleri arasında yer alır. Dernek yapacağı çalışmalarla daha iyi bir ekonomik, kültürel ve toplumsal düzene ulaşabilmemiz için farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.
Dernek üyeleri içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarda hepimizin sorumluğu olduğu bilinciyle, bunları aşarak daha refah, daha kaliteli bir yaşam tarzına Birlikte Sorumluluk alarak ulaşabileceğimize inanmaktadır.

HTÜT Birlikte Sorumluyuz