Birlikte Sorumluyuz

Bu belge, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’nin (tutder) bağlı olduğu değerleri ve ülkemizin geleceği ile ilgili tahayyülünü açıklamaktadır.

Tutder, üyelerinin ortak paydası olan değerlerin tüm özel sektör işletmelerinin sahip olması gereken değerler olduğuna inanmaktadır.

Bu değerler;
Güvenilir olmak, çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutmak, dürüst olmak, devlete karşıya sorumluluklarını yerine getirmek ve toplumsal duyarlılıklara sahip olmaktır.

Tutder, ülke ekonomisinde adil ve rekabet edilebilir koşulların sağlanması için çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Tutder toplumun çok seçenekli ve çeşitli kalitede ürünlere makul ve ekonomik fiyatlarda ulaşabilmesini bunun için de ithalat koşullarının çağdaş düzenlemelere bağlı olarak değiştirilmesini hedeflemektedir.

Tutder ülkemizin mukayeseli avantajları olan iklim, coğrafya ve kültürel birikim koşullarına bağlı olarak sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek yerli üretimin desteklenmesini hedeflemektedir.

Tutder üyeleri gerek yurtdışı bağlantıları ve yıllar içinde edinilmiş bilgi ve tecrübeyle gerekse sahip oldukları geniş dağıtım ağı ve araç filoları ile kaliteli, piyasa koşullarına uygun yerel ürünleri tüketici ile buluşturmakta ve bu önemli görevi sürdürmek hedefindedir.

Tutder partizan bir dernek değildir. Hiçbir siyasi partinin programını benimsemiş değildir.

Tutder ekonominin siyasetten ayrı düşünülemeyeceğinin de farkındadır.

Tutder siyasilerin verdikleri kararların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantımızı doğrudan etkilediğinin farkında olarak; daha mutlu, daha refah, daha adil, daha sorumluluk sahibi, daha özgüvenli, daha huzurlu ve daha paylaşımcı bir toplumsal yapıya kavuşabilmemiz için, düşünce ve düşünceleri yayma özgürlüğüne bağlı olarak farklı konularda görüş beyan ederek topluma katkı yapmayı hedeflemektedir.

Ülkemizin doğal kaynaklarını, ekolojik dengesini ve çevreyi tüketmeyen, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya ulaşmak; insanlar arasında farklılıkları gözetmeden fırsat eşitliğini sağlayan bir sosyal ve siyasal düzene; KKTC halkının dünya ile entegre olabileceği bir çözüm modeline ulaşabilmesi Tutder’in temel hedefleri arasındadır.

Tutder gerek içinde bulunduğumuz gerekse gelecekte ulaşacağımız durumdan Birlikte Sorumlu olduğumuz ve olacağımız inancıyla; kendimiz, çocuklarımız ve gelecek nesiller için şimdiden birlikte çalışmamız gerektiğine inanmakta ve buna bağlı olarak çeşitli etkinlikler, eylemler ve kampanyalar düzenlemeyi hedeflemektedir.


Tutder Birlikte Sorumluyuz